Sale Off
Xiang Mo Jian Sword with Kai Guang
Xiang Mo Jian Sword with Kai Guang

Xiang Mo Jian Sword with Kai Guang

$200.00 CAD

Wen Zhu Zhi Hui Jian Qu Xie Xiang Mo Jian

"Wen Zhu Pu Sa's Wisdom Sword for conquering dark side"

"We, the human race,

need more Zhi Gang Sha." 

Dr. Maya Angelou