Sale Off
Soul Healing Miracles, Dutch Translation
Soul Healing Miracles, Dutch Translation

Soul Healing Miracles, Dutch Translation

$25.00 CAD

Ik heb de kracht soul healing miracles te creëren om al mijn leven te transformeren.Jij hebt de kracht soul healing miracles te creëren om al jouw leven te transformeren.Samen hebben we de kracht soul healing miracles te creëren om al het leven van de mensheid, Moeder Aarde en alle universa te transformeren.Miljoenen mensen op Moeder Aarde lijden aan ziektes in het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam. Miljoenen mensen hebben geen of beperkt toegang tot gezondheidszorg. Zij willen graag oplossingen.Miljoenen mensen zijn op zoek naar spirituele geheimen, wijsheid en praktische techniekenom hun fysieke leven en spirituele reis te transformeren. De belangrijkste aspecten vanhet fysieke leven omvatten een goede gezondheid, goede relaties en bloeiendefinanciën. Het doel van het zielenleven is het bereiken van zielenverlichting.Master Sha’s Soul Healing Miracles leert en bekrachtigt de mensheid om soul healingmiracles te creëren. Lezers zullen heilige wijsheid leren en praktische technieken lerentoepassen. Iedereen kan zijn of haar eigen soul healing miracles creëren.Voor de eerste keer zal in dit boek de Bron Ling Guang (Zielenlicht) Kalligrafie wordenaangeboden. De Bron Kalligrafieën dragen materie, energie en ziel van de Bron. Zij kunnende materie, energie en ziel van het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaamtransformeren.Soul Healing Miracles onthult ook een Gewijde Bron Meditatie en Bron Mantra’s,wat werkelijk de meest gewijde manieren zijn voor healing, verjonging, verlenging entransformatie van al het leven.

"We, the human race,

need more Zhi Gang Sha." 

Dr. Maya Angelou