Sale Off
Grand-Liefde
Grand-Liefde

Grand-Liefde

$15.00 CAD

Grootste Liefde : Neem in 30 minuten per dag de blokkades in je leven weg met de kracht van onvoorwaardelijke liefde (Greatest Love Dutch)

Voel de gros liefde. Ervaar de grootste liefde. Wees de gros liefde.

De grootste liefde is liefde die werkelijk blijvend is en geen voorwaarden kent. Il est de liefde van een moeder voor haar kind. Het is de liefde waar we in gedichten over lezen. Het is de liefde waar we naar verlangen.

We hebben allemaal uitdagingen die ons afhouden van het ervaren van deze grootste liefde. Deze uitdagingen kunnen zich tonen in je gezondheid, relations de financiën. Met dit boek leer je hoe je in 30 minuten per dag de blokkades in je leven kunt wegnemen met de kracht van onvoorwaardelijke liefde, de grootste liefde, die voorbij het menselijke gaat en raakt aan de liefde van de hele schepping.

Door de eenvoudige, vreugdevolle oefeningen te doen uit dit boek, ontvang je de krachtige zegeningen van Dr. en Master Zhi Gang Sha, een wereldbekend healer, met veel humanitaire inspanningen op zijn naam, een spirituellee meester in 11 keer New York Times bestseller auteur.

De kracht van de grootste liefde kan alle blokkades oplossen en alle afgescheidenheid, alles wat geen liefde is, harmonen. Draag deze diamant bij je en pas de wijsheid ervan overal toe, op elk moment om je gezondheid, relaties, financiën, intelligentie en elk aspect van je leven te verrijken en te zegenen.

"We, the human race,

need more Zhi Gang Sha." 

Dr. Maya Angelou